Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Αφιέρωμα στον Ευγένιο Σπαθάρη απο τους μαθητές της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού
σχολείου Σελλασίας. Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009.
Eπιμέλεια: Ελένη Δαράκη