Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009


Δημοτικό Σχολείο Σελλασίας
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009
"Ο Θύμιος του 16ου"
Θεατρικό της Ε΄και Στ' τάξης.
Επιμέλεια: Ελένη Δαράκη