Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009


27 Μαρτίου 2009
Υφ.Εσ/κών-Τύπου Κ.Γκιουλέκας
στα γραφεία της Λακ.Επικαιρότητας
μαζί με τον διευθυντή της εφημερίδας Ηλία Μπόνο.