Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΒΑΠΤΙΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ
ΩΡΑ 12.00 μεσ.
Γονείς: Γιάννης Κατσίχτης
Νίκη Πανουτσάκου
Νονοί: Τούλα Μαρίνου
Τάκης Παπα'ι'ωάννου