Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

ΓΑΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Ι. ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΩΡΑ 7,00 Μ.Μ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΡΙΜΠΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ