Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 -7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ Β'ΤΑΞΗΣ